Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.plPomóż zdolnym i aktywnym

Wpisz w PIT: KRS 0000328376


Jak przekazać 1% podatku dochodowego Fundacji Fundusz Lokalny w Leżajsku

Wybrałeś właściwą organizację. Fundacja Fundusz Lokalny w Leżajsku posiada status organizacji pożytku publicznego i jest uprawniona od otrzymywania 1 % podatku dochodowego. Można to zweryfikować z Wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego publikowanym co roku przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Krok 1 - Sprawdź czy możesz to zrobić.
1% podatku dochodowego przekazać mogą:
• podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
• podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
• podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku,
• emeryci, którzy samodzielnie wypełnią PIT-37 na podstawie PIT -u otrzymanego z ZUS,

Krok 2 - Oblicz podatek oraz kwotę, którą możesz przekazać naszej organizacji w ramach 1% podatku dochodowego.
Po wyliczeniu kwoty podatku do zapłacenia w danym roku w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym Fundacja Fundusz Lokalny w Leżajsku tj. 0000328376.

Oprócz numeru KRS naszej organizacji, w rubrykach PIT-u wpisać należy także kwotę, którą chcemy przekazać, nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może również podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na dystrybucję środków gromadzonych przez organizację pożytku publicznego (cel szczegółowy 1%).

Krok 3 - Złóż zeznanie podatkowe w Urzędzie Skarbowym.
Termin złożenia PIT-a mija zwykle 30 kwietnia każdego roku. Do lipca Urząd Skarbowy przekaże 1% podatku na konto bankowe naszej organizacji.

Finał
Przekazując 1% podatku dochodowego naszej organizacji przekazałeś go tym samym ludziom i organizacjom z twojego najbliższego otoczenia. Twoje pieniądze zostaną w miejscu, w którym żyjesz, z którego pochodzisz lub do którego czujesz sentyment.
Zostawiłeś 1% podatku w swoim środowisku po to by lepiej się w nim żyło.