Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.plPomóż zdolnym i aktywnym

Wpisz w PIT: KRS 0000328376


Przekaż 1% podatku naszej Fundacji

24 kwietnia 2015


Kończy się okres składania zeznań podatkowych za rok 2014. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś to zostaw 1% podatku dochodowego u siebie! Przekaż go naszej Fundacji wpisując w PIT numer KRS 0000328376.

Przekaz nam swój 1%

Od 2004 roku podatnicy mogą przekazywać 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pozarządowych posiadających status organizacji pożytku publicznego. Organizacja pożytku publicznego (OPP) to organizacja, która ma - nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy - prawny status pożytku publicznego. O uzyskanie tego statusu mogą ubiegać się np. stowarzyszenia, fundacje oraz kluby sportowe. Wraz z uzyskaniem statusu OPP organizacje zyskują pewne przywileje, np. możliwość uzyskania 1% podatku osób prywatnych, ale też jednocześnie zobowiązane są do przestrzegania bardziej rygorystycznych zasad związanych głównie z przejrzystością działań niż ogół organizacji pozarządowych.

Od 2011 roku status OPP posiada Fundacja Fundusz Lokalny w Leżajsku. Organizacja ta została utworzona w 2009 roku przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju (LSR). Fundacja kontynuuje dobroczynną działalność Funduszu Lokalnego Powiatu Leżajskiego funkcjonującego w strukturach LSR od 1999 r. Koncentruje się wokół działań na rzecz dzieci i młodzieży. Działania te doceniają inne organizacje. Z Fundacją współpracują partnerzy lokalni, ale także duże ogólnopolskie organizacje, takie jak Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce czy też Fundacja im. Stefana Batorego.

W latach 1999-2014 najpierw Fundusz Lokalny, a od roku 2009 Fundacja Fundusz Lokalny w Leżajsku przekazała lokalnej społeczności w formie dotacji oraz stypendiów kwotę ponad 1 mln zł. Środki pozyskiwane w ramach odpisów 1% podatku dochodowego przeznaczane są na realizację dwóch stałych programów:

  1. "Stypendium", w ramach którego corocznie przyznawane są stypendia naukowe dla zdolnych i niezamożnych uczniów szkół średnich oraz gimnazjalnych z powiatu leżajskiego. W roku szkolnym 2014/2015 stypendia o łącznej wartości 30 tys. zł otrzymało 31 młodych ludzi.
  2. "Działaj Lokalnie"", gdzie dotacje na realizację projektów służących dobru wspólnemu otrzymują organizacje pozarządowe oraz grupy mieszkańców. 17 marca 2015 r. Fundacja podsumowała kolejną edycję tego programu. Uroczyste spotkanie odbyło się w Muzeum Ziemi Leżajskiej. W spotkaniu uczestniczyli grantobiorcy z powiatów Leżajsk, Nisko i Przeworsk oraz ich partnerzy, darczyńcy, przyjaciele. W czasie spotkania miały miejsce prezentacje 6 zrealizowanych projektów oraz wystawa prac będących efektem prowadzonych w ich ramach działań. W czasie tegorocznej edycji programu. tworzono m.in. izby pamięci, historyczne questy, uczono rękodzieła, prowadzono ciekawe pozalekcyjne zajęcia dla dzieci.


Działania Fundacji można wesprzeć m.in. przekazując na jej rzecz 1% podatku dochodowego. Wystarczy wpisać w odpowiednią rubrykę rocznego zeznania podatkowego KRS 0000328376.


Przekazując 1% podatku dochodowego naszej organizacji przekazujesz go tym samym ludziom i organizacjom z Twojego najbliższego otoczenia. Twoje pieniądze zostaną w miejscu, w którym żyjesz, z którego pochodzisz lub do którego czujesz sentyment.