Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.plPomóż zdolnym i aktywnym

Wpisz w PIT: KRS 0000328376

Wręczenie stypendiów na rok szkolny 2013/2014

04 listopada 2013


W dniu 29 paŸdziernika 2013 roku odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów przyznanych przez Fundację Fundusz Lokalny w Leżajsku na rok szkolny 2013/2014 w ramach programu "Stypendium". Celem programu jest wsparcie finansowe uzdolnionej i aktywnej młodzieży uczšcej się w szkołach œrednich i gimnazjalnych na terenie powiatu Leżajskiego.

Lista stypendystów programu stypendium.

31 paŸdziernika 2013


W dniu 15 paŸdziernika 2013 r. komisja stypendialna programu "STYPENDIUM" dokonała wyboru stypendystów na rok szkolny 2013/2014. Stypendium otrzymujš wymienione poniżej osoby wyłonione spoœród 70 kandydatów, których wnioski spełniły formalne kryteria udziału w programie.

XV edycja programu "Stypendium"

16 sierpnia 2013


Fundacja Fundusz Lokalny Powiatu Leżajskiego utworzona przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju przyzna stypendia uzdolnionym, aktywnym uczniom szkół gimnazjalnych oraz œrednich. Będzie to już XV edycja programu "Stypendium".

DZIAŁAJ LOKALNIE VIII - lista dofinansowanych projektów

20 czerwca 2013


Komisja Grantowa programu Działaj Lokalnie VIII na posiedzeniu w dniu 14.06.2013 r. przyznała 6 dotacji w ramach tegorocznej edycji programu.

DZIAŁAJ LOKALNIE VIII - terminy potkań informacyjnych

23 kwietnia 2013


Podajemy terminy spotkań informacyjnych dla zainteresowanych udziałem w programie "Działaj Lokalnie VIII".

DZIAŁAJ LOKALNIE VIII - OGŁASZAMY KOLEJNY KONKURS GRANTOWY

18 kwietnia 2013


Do 27 maja 2013 r. Fundacja Fundusz Lokalny w Leżajsku przyjmuje wnioski o dotacje w ramach VIII edycji programu "Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolnoœci, prowadzonego we współpracy z Akademiš Rozwoju Filantropii w Polsce.

W tegorocznej edycji Programu "Działaj Lokalnie" wspierane będš projekty, które inicjujš współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Program prowadzony jest z myœlš o organizacjach pozarzšdowych oraz grupach nieformalnych, które podejmujš wspólny wysiłek, aby w ich społecznoœciach żyło się lepiej.

Zostaw 1% podatku dochodowego w powiecie leżajskim

27 marca 2013


W roku bieżšcym Fundacja Fundusz Lokalny w Leżajsku, jako organizacja pożytku publicznego może pozyskiwać 1% podatku dochodowego. Zachęcamy do wspierania naszej organizacji i tym samy pozostawienia 1% podatku w powiecie leżajskim. Wystarczy wpisać w odpowiedniš rubrykę rocznego zeznania podatkowego KRS 0000328376. Za poœrednictwem naszej strony internetowej skorzystać można również z bezpłatnego programu ułatwiajšcego przygotowanie deklaracji PIT.Archiwum aktualności: rok 2014 | rok 2013 | rok 2012 | rok 2011 | rok 2010