Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.plPomóż zdolnym i aktywnym

Wpisz w PIT: KRS 0000328376


Program Działaj Lokalnie X - konkurs grantowy rozstrzygnięty

22 czerwca 2017


Komisja Grantowa programu "Działaj Lokalnie X" na posiedzeniu w dniu 20.06.2017 r. przyznała 6 dotacji w ramach tegorocznej edycji programu.

W wyznaczonym terminie do programu wpłynęło łącznie 10 wniosków. Wszystkie spełniły kryteria formalne udziału w konkursie i zostały poddane ocenie merytorycznej. Budżet w wysokości 29 700 zł pozwolił na dofinasowanie 6 najwyżej ocenionych projektów. Zwycięzcom gratulujemy a wszystkim wnioskodawcom dziękujemy za trud włożony w przygotowanie projektów.

Poniżej prezentujemy listę dofinasowanych przedsięwzięć.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sarzyna
Projekt pt. Od przedszkolaka do strażaka
Kwota dotacji: 4 700,00 zł

Projekt polega na szeroko pojętej promocji Ochotniczej Straży Pożarnej jako elementarnego składnika tożsamości regionalnej, ale jednocześnie wzorca zachowań i narzędzia wychowawczego, które stanowi doskonałą podstawę rozwoju młodego pokolenia.

W ramach projektu zaplanowano m.in.: wycieczki przedszkolaków do OSP; turniej strażacki w 4 kat. wiekowych"; wystawę „Tradycje strażackie Sarzyny", która zgromadzi zdjęcia, dawne i obecne wyposażenie oraz wspomnienia członków OSP; konkurs plastyczny o zasięgu gminnym "Strażak to nie tylko zawód".


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska
Projekt pt. Pierwsza pomoc ratunek dla życia
Kwota dotacji: 5 000,00 zł

Głównym celem projektu jest przygotowanie dzieci, nauczycieli i mieszkańców Wólki Grodziskiej, by z odwagą i ufnością we własne siły mogli udzielić pomocy osobie poszkodowanej oraz zachować spokój w sytuacjach różnych zagrożeń cywilizacyjnych i naturalnych. Projekt przewiduje takie działania jak: kurs z ratownikiem medycznym dla pracowników szkoły, grupy mężczyzn z klubu sportowego oraz młodzieżowej dziewczęcej grupy OSP, podczas którego nabędą umiejętności udzielenia pierwszej pomocy; spotkanie rodziców z lekarzem pogotowia ratunkowego w czasie, którego poruszony zostanie temat „Pierwsza pomoc ratunkiem dla życia”; spotkanie rodziców z pedagogiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i pogadanka nt. „Złość, agresja i sytuacje stresowe u dzieci – jak z nimi sobie radzić”; spotkanie rodziców ze strażakiem i ratownikiem medycznym poświęcone zasadom zachowania w sytuacjach zagrożenia; zajęcia z pierwszej pomocy dla uczniów szkoły podstawowej i przedszkola przeprowadzone przez wychowawców.


Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Podstawowej nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku
Projekt pt. Otwarte Wrota
Kwota dotacji: 5 000,00 zł

Celem projektu jest propagowanie otwartości na mieszkających w społeczności przedstawicieli innych kultur. Cel ten zostanie osiągnięty przez m.in.: organizację spotkań z mieszkającymi w Przeworsku obcokrajowcami – przedstawienie ich jako osób otwartych, ciekawych, chętnych do współpracy na płaszczyźnie codziennej pracy, spędzania wolnego czasu; stworzenie płaszczyzny do wzajemnego poznawania się mieszkańców; pokazanie wspólnoty doświadczeń między mieszkającymi w Polsce obcokrajowcami a Polakami, którzy wyemigrowali zagranicę np. w celach zarobkowych; ukazanie innych kultur jako źródła nowych ciekawych doświadczeń m.in. poprzez zaplanowane w projekcie spotkania z podróżnikami czy poznawanie egzotycznej kuchni i tradycji.


Zespół Szkolno Gimnazjalny w Łopuszce Wielkiej w imieniu Grupy Przyjaciół Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Łopuszce Wielkiej
Tytuł projektu: Szkolny ogród uczy i integruje
Kwota dotacji: 5 000,00 zł

Projekt polega na stworzeniu ogródka edukacyjno-rekreacyjnego na terenie należącym do szkoły w Łopuszce Wielkiej przy zaangażowaniu rodziców, uczniów, nauczycieli oraz pozostałych mieszkańców. Prócz tego w projekcie zaplanowano również: zajęcia edukacyjne „Projektujemy szkolny ogród”; Warsztaty ogrodnika „siejemy, sadzimy”; konkurs plastyczny „Piękno przyrody wokół nas”; wycieczki do arboretum oraz sadu i gospodarstwa ekologicznego.


UKS Advit Łętownia w imieniu Grupa ProAktywni
Tytuł projektu: Integracja Społeczna poprzez Sport
Kwota dotacji: 5 000,00 zł

Projekt zakłada budowę mini boiska z naturalną nawierzchnią rozmiarów boisk typu "orlik" oraz stworzenie w Uczniowskim Klubie Sportowym Advit sali audiowizualnej, w której młodzi ludzie będą mogli wspólnie oglądnąć mecz, film, lub będzie można przeprowadzić szkolenie sportowe. Zaplanowano również organizację Ligi Podwórkowej - rozgrywki amatorskich drużyn 5-6 osobowych w dwóch grupach junior i senior. Wszystkim uczestnikom rozgrywek zapewniona zostanie możliwość udziału w zajęciach treningowych z licencjonowanym trenerem piłki nożnej. Projekt zakłada również włączenie rodziców w organizację rozgrywek sportowych jak i w sprawy dotyczące realizacji budowy obiektu i miejsca spotkań.


Zespól Szkół w Kańczudze w imieniu Grupy Kańczuga - nasze miasto
Tytuł projektu: Skarby kultury odkrywane na nowo
Kwota dotacji: 5 000,00 zł

Głównym celem projektu jest zintegrowanie mieszkańców Kańczugi i okolicy w ramach promowania wspólnego dobra jakim jest dorobek kulturowy miasta i gminy. Podjęte działania będą służyć umacnianiu poczucia przynależności do małej ojczyzny i ożywią życie kulturalne. W ramach projektu: odbędą się warsztaty fotograficzne dla młodzieży oraz konkurs "Kańczuga - w starym i nowym obiektywie"; zebrane zostaną materiały archiwalne dotyczące Kańczugi i okolic. Ponadto zaplanowano opracowanie i wydanie albumu ze zdjęciami wykonanymi na potrzeby konkursu oraz fotografiami archiwalnymi oraz wystawę i wieczór poetycki dla lokalnej społeczności. Wystawa będzie eksponowana w lokalnych instytucjach.