Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.plPomóż zdolnym i aktywnym

Wpisz w PIT: KRS 0000328376


Konkurs Działaj Lokalnie 2021 rozstrzygnięty !!!

29 czerwca 2021


Z przyjemnością informujemy iż konkurs grantowy „Działaj Lokalnie” edycja 2021 został rozstrzygnięty.

Złożone do konkursu wnioski poddane były ocenie formalnej i merytorycznej w okresie od 8 do 29 czerwca 2021 r. Podczas pierwszego posiedzenia komisji grantowej, które miało miejsce w dniu 28.06.2021 r. podjęto decyzję o przyznaniu dotacji na realizację inicjatyw, które otrzymały najwyższą liczbę punktów w procesie oceny merytorycznej. Są to:

Lp. Wnioskodawca Realizator Nazwa projektu Kwota dotacji
1 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Łopuszce Wielkiej Grupa Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Łopuszce Wielkiej "Zaprośmy drzewa do szkoły” 5 950,00
2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sarzyna - #stopśmieceniu 5 930,00
3 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska - Aktywni po pandemi 5 920,00
4 Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna W Nowej Sarzynie Jaskółeczki Razem na rzecz ptaków 5 950,00
5 Szkoła Podstawowa im. Józefa Świątoniowskiego w Brzyskiej Woli GAT - Grupa Aktywnych Twórczo "Kwiaty na warsztat" 5 950,00

W sumie do konkursu wpłynęło 8 wniosków o dotację. Wszystkie zostały poddane ocenie merytorycznej.

W skład komisji grantowej programu weszły osoby mieszkające na terenie powiatu Leżajskiego. Osoby te są pracownikami lokalnych instytucji i organizacji oraz społecznikami.

Program „Działaj Lokalnie” jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP) oraz Sieć Ośrodków Działaj Lokalnie.