Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.plPomóż zdolnym i aktywnym

Wpisz w PIT: KRS 0000328376


Konkurs Działaj Lokalnie 2022 rozstrzygnięty !!!

30 czerwca 2021


Z przyjemnością informujemy iż konkurs grantowy „Działaj Lokalnie” edycja 2021 został rozstrzygnięty.

Złożone do konkursu wnioski poddane były ocenie formalnej i merytorycznej w okresie od 14 do 30 czerwca 2022 r. Podczas pierwszego posiedzenia komisji grantowej, które miało miejsce w dniu 30.06.2022 r. podjęto decyzję o przyznaniu dotacji na realizację inicjatyw, które otrzymały najwyższą liczbę punktów w procesie oceny merytorycznej. Są to:

Lp. Wnioskodawca Realizator Nazwa projektu Kwota dotacji
1 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sarzyna - „W zgodzie z naturą” 5 700,00
2 Szkoła Podstawowa im. Józefa Świątoniowskiego w Brzyskiej Woli GAT Grupa Aktywnych Twórczo "Zmalujmy przeszłość" 5 700,00
3 Stowarzyszenie Rozwoju i Pomocy Wsi Stare Miasto - „Misja Przyroda - Działamy Lokalnie w Starym Mieście” 5 700,00
4 Koło Gospodyń Wiejskich w Dobczy - „Sąsiedzkie spotkania w Dobczy” 5 700,00

W sumie do konkursu wpłynęło 6 wniosków o dotację. Wszystkie zostały poddane ocenie merytorycznej.

W skład komisji grantowej programu weszły osoby mieszkające na terenie powiatu Leżajskiego. Osoby te są pracownikami lokalnych instytucji i organizacji oraz społecznikami.

Program „Działaj Lokalnie” jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP) oraz Sieć Ośrodków Działaj Lokalnie.