Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.plPomóż zdolnym i aktywnym

Wpisz w PIT: KRS 0000328376


Konkurs Działaj Lokalnie został rozstrzygnięty !!!

23 czerwca 2023


Z przyjemnością informujemy, iż konkurs grantowy „Działaj Lokalnie” edycja 2023 został rozstrzygnięty.

Złożone do konkursu wnioski poddane były ocenie formalnej i merytorycznej w okresie od 1 do 22 czerwca 2023 r. Podczas pierwszego posiedzenia komisji grantowej, które miało miejsce w dniu 22.06.2023 r. podjęto decyzję o przyznaniu dotacji na realizację inicjatyw, które otrzymały najwyższą liczbę punktów w procesie oceny merytorycznej. Są to:

Lp. Wnioskodawca Realizator Tytuł projektu Kwota dotacji
1. Szkoła Podstawowa im. Józefa Świątoniowskiego w Brzyskiej Woli GAT - Grupa Aktywnych Twórczo Anielska (po)moc 6 000,00
2. Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Łopuszce Wielkiej Grupa Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Sw. Jana Kantego w Łopuszce Wielkiej Szkolna Ekogala 6 000,00
3. Koło Gospodyń Wiejskich w Cieplicach --- Wspólnie zróbmy coś dobrego! 6 000,00
4. Stowarzyszenie Rozwoju wsi Sarzyna --- Eko strefa aktywnego wypoczynku ---
5. Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy Koło wolontariatu Detektywi historii. Szukamy lokalnego patrona. 5 700,00

Do konkursu wpłynęło 11 wniosków o dotację. Jeden ze złożonych wniosków został odrzucony na etapie oceny formalnej natomiast 10 skierowano do oceny merytorycznej.

W skład komisji grantowej programu weszły osoby mieszkające na terenie powiatu Leżajskiego. Osoby te są aktywne społecznie lub pracują zawodowo w lokalnych instytucjach i organizacjach.

Program „Działaj Lokalnie” jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP) oraz Sieć Ośrodków Działaj Lokalnie.