Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.plPomóż zdolnym i aktywnym

Wpisz w PIT: KRS 0000328376


Trwa nabór wniosków do kolejnej edycji programu Działaj Lokalnie!

17 kwietnia 2023


Z przyjemnością informujemy, iż do 31 maja 2023 r. przyjmujemy wnioski o dotacje w ramach programu "Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, prowadzonego we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy jednocześnie do udziału w zaplanowanych spotkaniach informacyjno-szkoleniowych.

Celem programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez realizację projektów obywatelskich, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego i dóbr wspólnych.

Program adresowany jest do mających siedzibę na terenie powiatu leżajskiego oraz przeworskiego:
- organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,
- zarejestrowanych w ewidencji prowadzonej przez starostę stowarzyszeń zwykłych,
- oddziałów terenowych organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,
- grup nieformalnych, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, dom kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej, jednostka samorządu terytorialnego, Lokalna Grupa Działania,
- grup nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL, po wcześniejszym uzyskaniu zgody Fundacji Fundusz Lokalny w Leżajsku.

Maksymalna kwota dotacji - 6 000 zł.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW O DOTACJĘ: do 31 maja 2023 r., do godziny 23.59.

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW: wyłącznie za pomocą GENERATORA WNIOSKÓW, który dostępny jest na generatorspoleczny.pl

SPOTKANIA INFORMACYJNE:

- 08.05.2022 r. o godz. 16.00, siedziba Fundacji, ul. Targowa 9 w Leżajsku. Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu drogą mailową (e-mail do kontaktu w tej sprawie: fundacja@lsr.pl),
- 09.05.2023 r. o godz. 16.00, siedziba Starostwa Powiatowego w Przeworsku, sala obrad na parterze, ul. Jagiellońska 10.

INDYWIDUALNE SPOTKANIA KONSULTACYJNE:
w okresie naboru wniosków, siedziba Fundacji, ul. Targowa 9 w Leżajsku, po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu daty oraz godziny.

KONSULTACJE MAILOWE WNIOSKÓW: przed ostatecznym złożeniem wniosku zachęcamy do jego wcześniejszego skonsultowania drogą mailową lub telefoniczną.Do pobrania:

  1. Regulamin
  2. Wzór wniosku organizacja pozarządowa
  3. Wzór wniosku grupa nieformalna
  4. Wzór wniosku inicjatywa DL