Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.plPomóż zdolnym i aktywnym

Wpisz w PIT: KRS 0000328376


XV edycja programu "Stypendium"

16 sierpnia 2013


Fundacja Fundusz Lokalny Powiatu Leżajskiego utworzona przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju przyzna stypendia uzdolnionym, aktywnym uczniom szkół gimnazjalnych oraz średnich. Będzie to już XV edycja programu "Stypendium".

Inicjatywa ta skierowana jest do ambitnej młodzieży, która wyróżnia się nie tylko bardzo dobrymi wynikami w nauce, lecz także szczególnymi zainteresowaniami i aktywnością w lokalnym środowisku. Ideą Fundacji Fundusz Lokalny w Leżajsku jest wyróżnienie poprzez program "Stypendium" osób, które są szczególnie utalentowane, lecz posiadają ograniczone środki finansowe na rozwój swych pasji i zainteresowań.

Z roku na rok rośnie grono osób, które otrzymały stypendium Funduszu. Do tej pory program pomógł finansowo już 564 uczniom. W roku szkolnym 2013/2014 planowane jest przyznanie około 30 stypendiów.

Program jest realizowany dzięki dotacji Fundacji im. Stefana Batorego, która w ramach programu "Równe Szanse - Lokalne Programy Stypendialne" przyznała na ten cel środki w wysokości 15 tys. zł. Inicjatywę Fundacji wsparło także lokalne środowisko, m.in. Gmina Wiejska Leżajsk, rada rodziców Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie i Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku oraz osoby fizyczne.
W bieżącej edycji program obejmie gimnazjalistów uczących się w gimnazjach na terenie Gminy Wiejskiej Leżajsk oraz uczniów Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie i Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku.

Przyszli stypendyści muszą wykazać się średnią ocen co najmniej 4,5, innymi osiągnięciami naukowymi oraz pracą na rzecz lokalnego środowiska. Kandydaci mogą składać karty zgłoszeniowe w okresie od 01.09.2013 do dnia 16 września 2013 r. do godziny 15:00 w siedzibie Fundacji Fundusz Lokalny w Leżajsku przy ul. Targowej 9.

AKTUALIZACJA - 11.09.2013

Informujemy, że w dniu 11.09.2013r. został zaktualizowany Załącznik nr 2 „Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej” do Karty Zgłoszeniowej Ucznia do programu „Stypendium” Fundacji Fundusz Lokalny w Leżajsku. Zmiana dotyczy części WYJAŚNIENIA pkt. 7.

Dokumentacja programu do pobrania:
Regulamin programu
Karta Zgłoszenia Ucznia
Zestawienie osiągnięć
Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i finansowej