Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.plPomóż zdolnym i aktywnym

Wpisz w PIT: KRS 0000328376


Działaj Lokalnie

Program "Działaj Lokalnie" - konkurs grantowy realizowany od 2000 roku. To przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW) realizowane przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP).

Głównym celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego.

Lokalne konkursy grantowe ogłaszane co roku w ramach programu Działaj Lokalnie prowadzone są przez Ośrodki Działaj Lokalnie (ODL) do grona, których należy również nasza organizacja.

Za pośrednictwem tych ośrodków dystrybuowane są dotacje na realizację projektów służących budowie wspólnego dobra. O dotacje mogą się ubiegać m.in. organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne.

Więcej o programie: www.dzialajlokalnie.pl

Baza zrealizowanych projektów: http://dzialajlokalnie.pl/projekty/

Klauzula informacyjna ARFP dla programu Działaj Lokalnie: https://dzialajlokalnie.pl/klauzula-informacyjna/

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Fundację Fundusz Lokalny w Leżajsku na potrzeby programu "Działaj Lokalnie": http://www.fundacja.lsr.pl/dl/klauzula-informacyjna.pdf