Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.plPomóż zdolnym i aktywnym

Wpisz w PIT: KRS 0000328376


Konkurs Działaj Lokalnie 2019 rozstrzygnięty!!!

30 czerwca 2019


Z przyjemnością informujemy iż konkurs grantowy „Działaj Lokalnie” edycja 2019 został rozstrzygnięty.

Złożone do konkursu wnioski poddane były ocenie formalnej i merytorycznej w okresie od 17 do 28 czerwca 2019 r. Podczas pierwszego posiedzenia komisji grantowej, które miało miejsce w dniu 28.06.2019 r. podjęto decyzję o przyznaniu dotacji na realizację inicjatyw, które otrzymały najwyższą liczbę punktów w procesie oceny merytorycznej. Są to:

Wnioskodawca Realizator Nazwa projektu Kwota dotacji
Szkoła Podstawowa im. Józefa Świątonoiwskiego w Brzyskiej Woli Grupa Aktywnych Twórczo (GAT) "Plaster miodu" ogród edukacyjno - sensoryczny przyjazny ludziom i pszczołom 5 200zł
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sarzyna --- Ale cyrk! 5 200zł
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska --- Wspólne świętowanie 5 000zł

W sumie do konkursu wpłynęło 10 wniosków o dotację, z czego jeden został odrzucony na etapie oceny formalnej.

W skład komisji grantowej programu weszły osoby mieszkające na terenie powiatu Leżajskiego. Osoby te są pracownikami lokalnych instytucji i organizacji oraz społecznikami.

Program „Działaj Lokalnie” jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP) oraz Sieć Ośrodków Działaj Lokalnie.