Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.pl

  Podaruj 1% naszej Fundacji - Pomóż zdolnym i aktywnym
  Wpisz w PIT: KRS 0000328376
  www.fundacja.lsr.plPomóż zdolnym i aktywnym

Wpisz w PIT: KRS 0000328376

Komisja grantowa programu Stypendium na posiedzeniu w dniu 10 października br. przyznała stypendia na rok szkolny 2010/2011

11 października 2010


Stypendia w wysokości 1 200 zł (wypłacane przez 10 miesięcy) otrzymało 12 uczniów szkół średnich z terenu Powiatu Leżajskiego. Do 10 gimnazjalistów z Niepublicznego Gimnazjum w Dębnie trafiły stypendia w wysokości 500 zł (do wypłaty w 4 ratach po 125 zł każda).

Lista stypendystów

Program Stypendium wzorem lat ubiegłych realizowany jest we współpracy z Fundacją im. Stefana Batorego w ramach programu "Równe Szanse - Lokalne Programy Stypendialne", która przekazała na ten cel 9 700 zł. Budżet programu zasiliły również wpłaty Rad Rodziców działających przy Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusz Kościuszki w Leżajsku i Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Nowej Sarzynie oraz darowizny osób fizycznych.
W sumie na realizację programu Stypendium w roku szkolnym 2010/2011 przeznaczonych zostało 19 400 zł.

Komisja grantowe Programu Stypendialnego Agrafka oraz Otwarta Filharmonia Agrafki Muzycznej przyznały stypendia na rok szkolny 2010/2011

11 października 2010


W ramach programu stypendialnego Agrafka wspierającego wybitnie uzdolnionych uczniów stypendium otrzymali:
1. Łukasz Joniec
2. Radosław Porada

Program Stypendialny "Agrafka" realizuje Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacja Agory i Fundusz Stypendialny Rodziny Wróblewskich m.in. przy współpracy z Fundacją Fundusz Lokalny w Leżajsku utworzoną przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju.

W ramach programu Otwarta Filharmonia Agrafki Muzycznej stypendium otrzymały następujące osoby uczące się w szkołach Muzycznych II stopnia:
1. Paweł Kycia
2. Dominik Blat
3. Tomasz Sowa

Program Stypendialny "Agrafka" realizuje Fundacja Pro Bono PL m.in. we współpracy z Fundacją Fundusz Lokalny w Leżajsku utworzoną przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju.

Komunikat dla Stypendystów programu "Stypendium" w roku szkolnym 2009/2010

8 czerwca 2010


Przypominamy iż wraz z odbiorem ostatniej transzy stypendium należy złożyć w szkole sprawozdanie merytoryczne mające na celu przedstawienie osiągnięć stypendysty w roku szkolnym 2009/2010 oraz sposobu wydatkowania przyznanych środków finansowych. Raport wypełniony elektronicznie następnie wydrukowany i popisany przez stypendystę należy dostarczyć do szkoły, która wypłacała stypendium.

Do pobrania:
Sprawozdanie merytoryczne

Akcja "Powódź. Pomagamy!" - wsparcie dla lokalnych organizacji społecznych

8 czerwca 2010


Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce rozpoczynają akcję pomocy dla lokalnych organizacji społecznych dotkniętych powodzią z terenów objętych programem "Działaj Lokalnie". W budżecie programu znajduje się kwota ok. pół miliona złotych.
Wnioski o pomoc należy składać do dnia 30 czerwca 2010 r. W ramach dofinansowania (max. 10 000 zł) będzie możliwe wsparcie takich kosztów jak: zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia oraz/lub przeprowadzenie drobnych prac remontowych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe będzie wsparcie tych projektów społecznych, których realizacja jest zagrożona z powodu powodzi.
Więcej o programie…

Trwa nabór kandydatów na stypendystów w ramach programu stypendialnego "Otwarta Filharmonia Agrafki Muzycznej"

22 kwietnia 2010


Otwarta Filharmonia Agrafki Muzycznej to jedyny w Polsce, prestiżowy program stypendialny Fundacji J&S Pro Bono Poloniae dla młodych, zdolnych muzyków, który istnieje już od 10 lat. W tym roku organizowana jest jego kolejna edycja. Program nie tylko wspiera nastoletnich artystów finansowo, lecz przede wszystkim oferuje nowatorskie formy edukacyjne, dotychczas im nieznane, pozwalające poszerzać wiedzę i zdobywać nowe doświadczenia (więcej o programie na stronie www.agrafkamuzyczna.pl).

Archiwum aktualności: rok 2014 | rok 2013 | rok 2012 | rok 2011 | rok 2010